„TRANSPORT INTERMODALNY – projektowanie terminali przeładunkowych”

Izba Projektowania Budowlanego, jako grupująca firmy projektowe w kraju, w tym z zakresu projektów drogownictwa i kolejnictwa rekomenduje projektantom i inwestorom korzystanie z publikacji pt. „TRANSPORT INTERMODALNY – projektowanie terminali przeładunkowych” – Wydawnictwo PWN S.A.

Autorzy tego podręcznika Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski, jako specjaliści zagadnień transportowych, omawiają szczegółowo problematykę inwestorskiego i projektowego programowania i projektowania terminali przeładunkowych towarów, przewożonych wymiennie transportem drogowym, kolejowym lub wodnym i przeładowywanych na inny środek transportu.

Jako szczególnie na czasie i przydatną dla polskiej gospodarki, ocenia się propozycję opracowania wariantów zakresu inwestycji i wyboru wariantu najkorzystniejszego z zastosowaniem metodologii ich oceny, z uwzględnieniem kosztu cyklu życia.

Wskazana metodologia oceny będzie mogła być wyprzedzająco stosowana, tj. do czasu wydania krajowych przepisów w sprawie metodologii liczenia kosztów cyklu życia dla obiektów budowlanych.

Wydanie: Warszawa, I, 2017
Autor: Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Typ oprawy: miękka
Data premiery: 28.11.2017