KZP – szkolenia online pt. „Problemy z umową o roboty budowlane zawartą w reżimie PZP”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, które jest organizowane przez Grupę Doradczą KZP w dniu 23 września 2021r. Szkolenie realizowane w tej formie ma na celu przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane. Szkolenie kierowane jest dla przedsiębiorców z branży budownictwa, inwestorów, zamawiających oraz prowadzących postępowania w reżimie nowego Prawa Zamówień Publicznych. Continue Reading