Izba Projektowania Budowlanego świadczy następujące usługi:

 

  • Audyt techniczny firm zakończony przyznawaniem Referencji Wiarygodności Technicznej.
  • Weryfikacja i konsultacja wycen prac projektowych, opracowanych w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych.
  • Interpretacje prawne ustaw, rozporządzeń i przepisów, decydujących o rozstrzygnięciach, związanych z procesami budowlanymi.
  • Udostępnienie strony internetowej www.ipb.org.pl  do indywidualnej prezentacji firm-czynnych  członków Izby.
  • Pomoc w przygotowaniu przetargów ograniczonych na prace projektowe, w zakresie wskazania tych jednostek projektowania, których doświadczenie odpowiada oczekiwaniom inwestorów.
  • Formułowanie w imieniu członków Izby uczestniczących w przetargach, protestów do Urzędu Zamówień Publicznych, w zakresie prawidłowości i kompletności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zawartości umów na prace projektowe, gdy stanowią składnik SIWZ.