23 Konferencja naukowo-techniczna, SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”

Sp. z o.o., autor i wydawca informacji cenowych Systemu SEKOCENBUD,
23 Konferencja naukowo-techniczna, która odbyła się
w dniach 11-13 października 2017 roku w Ciechocinku pt.:

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE – WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE

Wprowadzona w roku ubiegłym nowelizacja ustawy Pzp oczekiwana była z niecierpliwością przez środowisko. Zaimplementowane Dyrektywy dają nowe możliwości ale też stawiają istotne wymagania wobec stron procesu inwestycyjnego. Czy znalazły one zastosowanie w praktyce przetargowej zamówień publicznych? Jak i czy w ogóle zareagowali na te zmiany Zamawiający i Wykonawcy? Chcemy dokonać oceny funkcjonowania w praktyce wybranych zmian po prawie rocznym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m. innymi takie obszary jak:

  • Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych (prawidłowości, błędy i modyfikacje w świetle znowelizowanego art. 144 Pzp),
  • Warunki kontraktowe – praktyczna strona realizacji kontraktów w inwestycjach drogowych,
  • Ustalenie wartości zamówienia – przepisy a praktyka,
  • Kosztorys inwestorski w obecnych uwarunkowaniach prawnych,
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert w aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowanie art. 91 Pzp).

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na Konferencję na stronie: www.sekocenbud.pl/konferencja