Transprojekt Gdański nagrodzony

Konkurs PZITB  Budowa Roku 2012

 

Rozstrzygnięto  konkurs  Budowa  Roku  2012  ogłoszony  przez  Polski  Związek  Inżynierów  i

Techników  Budownictwa  przy  współudziale  Ministerstwa  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki

Morskiej  oraz  Głównego  Urzędu  Nadzoru  Budowlanego.  Nagrody  i  wyróżnienia  przyznano  w

dziesięciu kategoriach,

Wśród  nagrodzonych  inwestycji  w  kategorii  obiekty  drogowo  –  kolejowe  dwie  pierwsze  nagrody

otrzymały inwestycje zaprojektowane przez Transprojekt Gdański sp. z o.o. Nagrodę I stopnia zdobył

węzeł  Karczemki,  największy  węzeł  drogowy  w  północnej  Polsce,  położony  na  skrzyżowaniu

Obwodnicy Trójmiasta z Trasą WZ w Gdańsku a nagrodę II stopnia zdobyła ponad 2,5 km estakada

WE-1  w  ciągu  Południowej  Obwodnicy  Gdańska  (droga  S7),  która  jest  najdłuższym  tego  rodzaju

obiektem w Polsce.

Konkurs PZITB Budowa  Roku to jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego

budownictwa.  Nagrodzone  i  wyróżnione  obiekty  budowlane  charakteryzują  się  nowoczesnymi

rozwiązaniami  technologicznymi,  wysoką  jakością  wykonawstwa  robót,  dobrą  organizacją  procesu

budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Komplet informacji na stronie http://www.budowaroku.pl/

Międzynarodowe Targi RENEXPO® Poland

 

W dniach 16-17.10.2013 w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland poświęconych odnawialnym źródłom energii oraz efektywności energetycznej.

Aby wziąć bezpłatny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, wypełnijcie Państwo ten formularz.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji, również teraz targi zostaną uświetnione cyklem konferencji oraz forów, dzięki którym możliwy będzie transfer wiedzy w zakresie OZE.

Do wiodących tematów w tym roku należec będą­:

– Bioenergia (biomasa, biogaz, biopaliwa)

– Energia solarna (fotowoltaika, solarna energia termiczna, energia solarna chłodzenia)

– Energia wodna

– Pompy ciepła

– Energia geotermalna

– Kogeneracja

– Inteligentne sieci

 Celem uzyskania 20% zniżki na konferencje w ramach RENEXPO® Poland 2013 prosimy przy podać kod: RENWA13-IPB

Co jeszcze oferuje Państwu RENEXPO® Poland 2013?

Spotkania kooperacyjne

Oferujemy bezpłatny udział w spotkaniach kooperacyjnych. We współpracy z naszymi Partnerami chętnie pomożemy Państwu znaleźć odpowiednich partnerów handlowych.

Kolacja Profesjonalistów OZE, która da możliwość spotkania i porozmawiania o OZE w milej i luźnej atmosferze.

 

Jeśli tak jak np: Hymon Energy Sp z o.o.; Remor S.A, Testo Sp. z o.o., Solartec s.r.o., Energetica Group Sp. z o.o., Aspol FV Sp. z o.o., MP TEC Solar Poland sp. z o.o., MuoviTECH Polska Sp. z o.o., Geo-En Energy Technologies GmbH , ALUMERO Metal Components Sp. z o.o., BioGas Engineering S.r.l., Derra, Meyer& Partner, SMA Central& Eastern Europe s.r.o. , Deutsche Biogas Dach-Systeme- GmbH, Maybatt Sp. z o.o.. chcielibyście Państwo wziąć udział w tym międzynarodowym wydarzeniu jako wystawca, zapraszamy do kontaktu.