Prezentacje 2018

Szanowni Państwo

Izba Projektowania Budowlanego już po raz 26. wydaje – w wielotysięcznym nakładzie – katalog informacyjny „Prezentacje 2018”.

Przygotowany katalog „Prezentacje 2018” będzie przekazany głównym inwestorom na rynku polskim, ambasadom i przedstawicielstwom handlowym innych krajów w Polsce, BRH polskich ambasad oraz resortom gospodarczym, organizacjom grupującym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, samorządom szczebla wojewódzkiego, jak również zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE).

Chcemy zaprezentować nie tylko nas – członków Izby, ale też sukcesy wykonawców i dostawców na rynku budowlanym. Inwestorzy i SSE, firmy finansujące oraz instytucje zapewniające środki z funduszy UE będą dobrym uzupełnieniem tego katalogu.

W części merytorycznej zamieścimy artykuły o aktualnych sprawach środowiska budowlanego, dotyczące osiągnięć Członków Izby, wyróżnień nadanych w konkursach ogłoszonych przez Izbę oraz podsumowanie działań Izby w ciągu ostatniego roku.

Jednocześnie, chcąc zachęcić wykonawców oraz producentów urządzeń i materiałów budowlanych do zamieszczenia swoich ofert w „Prezentacjach 2018”, zwracamy się do Państwa – o wskazanie nam firm współpracujących z Wami oraz osób do bezpośredniego kontaktu, aby móc zaoferować wspólną promocję na naszych łamach – od projektanta poprzez inwestora, wykonawcę do użytkującego. Chętnie też zamieścimy opis i rolę poszczególnych uczestników w tak zrealizowanych i ciekawych projektach. Dodatkowo możemy informacje te prezentować w „Wiadomościach Projektanta Budownictwa”, na portalu Izby czy też omawiać podczas naszych środowiskowych spotkań szkoleniowych (FORUM czy Konferencja IPB).

Wydawnictwo ukaże się w grudniu tego roku. Liczymy więc na szybką reakcję i decyzje z Państwa strony – szczególnie w zakresie wskazania nam przedsiębiorstw z Wami współpracujących. Zależy nam bardzo na szybkim kontakcie z nimi.

Druk zamówienia powierzchni reklamowej w Prezentacjach 2018