Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2015

Do pobrania: Stawka za j.n.p.na rok 2015

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2015 przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP

 

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu w  dniu  27  października 2014 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.), przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2015 na  podstawie Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na S = 20,00 zł.

 

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2014 r. (M.P. poz. 931) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2014 r. w stosunku do I – III kwartału 2013 r. wzrosły o 0,02%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2015 wyniosłaby:

S = 20,00 x 1,002 = 20,04 zł.

              Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2015   przyjęto  20,00 zł.

 

 

Przewodniczący Rady

Koordynacyjnej Biur Projektów

 

 

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz