Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2021

Izba Projektowania Budowlanego w dniu 26 października 2020 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2021
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 21,45 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT,
który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2020 r. (GUS Komunikat z 15.10.2020) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. – wskaźnik
ten w okresie I–III kwartału 2020 r. w stosunku do I–III kwartału 2019 r. wyniósł 103,6 (wzrost
o 3,6 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2021 wyniosłaby:

S = 20,70 x 1,036 = 21,445 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2021 przyjęto 21,45 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2021 r. – plik do druku (pdf)