Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2023

Izba Projektowania Budowlanego w dniu 8 listopada 2022 r.
przyjął następujące postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2023
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 25,32 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.10.2022 r. (GUS Komunikat z 14.10.2022) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,3 (wzrost o 13,3 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2023 wyniosłaby:

S = 22,35 x 1,133 = 25,32 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2023 przyjęto 25,32 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2023 r. – plik do druku (pdf)