Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2024

Izba Projektowania Budowlanego w postanowieniu z dnia 20 listopada 2023 r. przyjęła wadliwe założenia do obliczania stawki, w dniu 30 listopada 2023 r. publikuje skorygowane postanowienie:

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.),
przy wycenach dokonywanych w roku 2024
na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, ustala się na

S = 28,70 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:
Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.10.2023 r. (GUS Komunikat z 13.10.2023) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. – wskaźnik ten w okresie I–III kwartału 2022 r. w stosunku do I–III kwartału 2021 r. wyniósł 113,2 (wzrost o 13,2 %).
Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2024 wyniosłaby:

S = 25,32 x 1,132 = 28,66224 zł.

Wysokość stawki za j.n.p. na rok 2024 przyjęto 28,70 zł.

Prezes
Izby Projektowania Budowlanego
Jerzy Kotowski

Stawka za jnp na rok 2024 r. – plik do druku (pdf)