ZAPROSZENIE NA WARSZTATY SIDiR

dnia 16 września 2014 r. o godzinie 17:30
w sali nr 30 budynku KIG, ul. Trębacka 4 w Warszawie
odbędą się warsztaty SIDiR na temat:

ZINTEGROWANY PROCES INWESTYCYJNY CZYLI JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ TECHNOLOGIĘ BIM

warsztaty poprowadzi
Piotr MIECZNIKOWSKI

Dla wielu BIM to projektowanie 3D, dla innych to brzmieniowo BREEAM, a dla jeszcze innych to choroba.
W trakcie warsztatów odpowiemy między innymi na pytania:
 czym jest BIM,
 czym się różni projektowanie 2D, 3D od BIM,
 jakie może być zastosowanie i jakie mogą być zalety/wady współpracy i koordynacji wielobranżowej
z wykorzystaniem BIM,
 czym jest BIM a czym koncepcja BIM – BAM – BOOM,
 jakie znaczenie dla kosztów realizacji i eksploatacji ma „Dobry Projekt”.

Wszystkim nam wydaje się, że współpracując pracujemy w sposób zintegrowany. Czym różnią się znane w Polsce warunki kontraktowe od zasad Zintegrowanego Procesu Inwestycyjnego, czyli IPD [Integrated Project Delivery]. Problem przekroczenia zakładanych kosztów oraz harmonogramu projektu, to coś, co spędza sen z powiek wszystkich inwestorów chcących zrealizować swoje pomysły inwestycyjne. Badania wskazują, że, od co najmniej 20 lat, 30% wszystkich inwestycji kończy się albo przekroczeniem budżetu albo założonego harmonogramu realizacji. Przy czym ta szacunkowa ilość odnosi się do wszystkich inwestycji. Niestety czy
większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym ten odsetek jest większy.

Jak wykorzystać technologię BIM w zakresie zwinnych metodyk zarządzania projektami będących w opozycji do rozwiązań promowanych przez PMBok, PRINCE2 czyli Agile Project Management. Szczupłe zasady realizacji inwestycji budowlanej – Lean Construction. Produktywność a Marnotrawstwo w budownictwie. Fundamenty Szczupłej Realizacji – Reguła 5S – koordynacja. Na świecie już ponad 20 lat temu rozpoczęto prace nad optymalizacją procesów w realizacji inwestycji w budownictwie. Pomysły zaczerpnięto z innych branż przemysłu, gdzie już ponad 40 lat temu, zauważono, że produkcja masowa wiąże się z ogromnym marnotrawstwem. Wykorzystano, stworzone w Japonii, podejście „Lean”, które dało podwaliny pod „szczupłą produkcję”, czy wręcz „szczupłe” zarządzanie. I tak powstała filozofia Lean Construction, w oparciu, o którą opracowano Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji – IPD, który z wykorzystaniem metodologii BIM, ma szansę na dokonanie rewolucji w budownictwie, porównywanej
z wprowadzeniem 20 lat temu CAD, czyli komputerowego wspomagania projektowania.
Na koniec zaprezentujemy darmowe oprogramowanie do optymalizacji procesu realizacji, oraz późniejszego zarządzania realizacją budowy.

Piotr MIECZNIKOWSKI Ukończył studia magisterskie na wydziale Budownictwa Ogólnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz program MBA dla inżynierów na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im.
Leona Koźmińskiego. 15 lat pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w firmach oferujących sprzedaż i wynajem sprzętu budowlanego, współpracował z największymi firmami wykonawczymi w całym procesie realizacji inwestycji. Od 4 lat współwłaściciel firmy Budowlany Dział Zakupów – pośrednictwo w wynajmie sprzętu budowlanego, projektowanie i montaż specjalistycznych
konstrukcji budowlanych. Od 2 lat współwłaściciel firmy Total Consulting in Project Mastering – doradztwo w zakresie wdrożeń
technologii BIM, zintegrowanego procesu inwestycyjnego, zwinnych metody zarządzania projektami, współpraca przy wdrożeniach z: RWK Inżynierowie, Pracownia Konstrukcji Budowlano-Inżynieryjnych Pikus, Adamski.
Od roku redaktor działu Innowacje w procesie inwestycyjnym w miesięczniku Materiały Budowlane.

Od roku wykładowca na Wydziałach Inżynierii Lądowej oraz Architektury Politechniki Warszawskiej w zakresie wybranych aspektów BIM, zrównoważonego projektowania oraz zrównoważonego procesu inwestycyjnego. Od sierpnia 2013 prowadzi cały proces inwestycyjny Centrum Medycznego w Łodzi zgodnie z IPD i BIM. Zbudował zintegrowany zespół Inwestor-Architekt-Projektanci-Wykonawca. Projekt jest na etapie złożenia wniosku o Pozwolenie na Budowę. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM dla polskiego Budownictwa.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie
zgłoszenia do dnia 15 września pocztą elektroniczną na adres: biuro@sidir.pl

Informacje: Tamara Małasiewicz
Tel.: 22 826 16 72