Członkowie Honorowi IPB

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Izby Projektowania Budowlanego z dnia 21.05.2015 r.

Przyjęło uchwałę nr 34 o nadaniu członkostwa honorowego Izby.

 

Honorowi członkowie Izby Projektowania Budowlanego

 1)  Olgierd Roman Dziekoński

Obecny Sekretarz Stanu w urzędzie Prezydenta, poprzednio długoletni podsekretarz stanu w resortach, w których odpowiadał za budownictwo. Również Wiceprezydent Warszawy zanim trafił do resortów. To osoba z którą w poprzednim okresie pracowaliśmy na co dzień. Twórca wieli zmian prawa budowlanego. Dzięki jego możliwościom dużo osób z naszego grona otrzymało wysokie odznaczenia państwowe.

2)  Andrzej Arendarski

Obecnie pełni funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, założyciel KIG. Autentyczny działacz samorządu gospodarczego. Uczestnicząc w posiedzeniach prezydium KIG mam przyjemność obserwować jego zaangażowanie, umiejętność działania. Był posłem paru kadencji, Ministrem w rządzie Hanny Suchockiej. Był inicjatorem powołania przy KIG Komitetu Budownictwa, którego poprzednią kadencję przewodniczącym, obecną wiceprzewodniczącym jest Przemysław Rasz. Również z jego inicjatywy nasza Izba uczestniczyła w programie KIGNET, dzięki któremu wyposażyliśmy Izbę w odpowiedni sprzęt, mogliśmy opracować pewne materiały ułatwiające współdziałanie z członkami i oddziaływanie na środowisko.

3)  Andrzej Piłat

Obecnie jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, odpowiedzialny za koordynację Izb branżowych do grona których również należymy. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i odpowiadał m.in. za koordynację problematyki budownictwa. Dzięki jego możliwościom udało nam się uzyskać akceptację m.in. Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych jako materiał pomocniczy, również odznaczenia Państwowe, które w tym czasie były przyznawane, były przez niego popierane. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

4)  Mieczysław Grodzki

Aktualnie przewodniczący rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jest rzeczoznawcą budowlanym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest rzeczoznawcą z zakresu nieruchomości, działaczem w spółdzielczości mieszkaniowej. Jako przewodniczący MOIIB bardzo ściśle współpracuje z Izbą organizując razem różne wydarzenia.

5)  Krzysztof Latoszek

W okresie ostatnich 25-lat kieruje Biurem Studiów i Projektów BIPROMEL. Przewodniczący Sądu Honorowego IPB. Członek Mazowiecki Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a w okresie lat 2006-2014 Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej tej IZBY. Zawodowo zajmuje się sprawami budownictwa hydrotechnicznego oraz urządzeniami infrastruktury technicznej. Współzałożyciel IPB. Przewodniczący Sądu Honorowego Izby. Należy do nielicznych osób, które pełnią funkcję w IPB od momentu podpisania deklaracji przynależnośći.

6)  Andrzej Kowalski

Począwszy od 1970 roku pracuje w Energoprojekcie w Katowicach – Spółka ta to wizytówka jego działalności. Wielki społecznik, świetny manager. Jest autorem projektów automatyki, które zostały zrealizowane w kilku elektrowniach i funkcjonują do dnia dzisiejszego. Przyczynia się do kreowania polityki energetycznej regionu i kraju. Dzięki prowadzonej przez niego działalności spółka osiągnęła znaczące sukcesy i stała się jednym z liderów w dziedzinie usług konsultingowych i projektowych w energetyce.

7)  Grzegorz Karłowicz

Wieloletni Prezes Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego BISPROL. Dzięki jego pracy firma znalazła swoje miejsce w nowej sytuacji w kraju. BISPROL świadczy dużą pomoc finansową i organizacyjną przy wydawaniu „Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych” oraz innych publikacji.

8)  Wojciech Hanuszkiewicz

Właściciel Zespołu Usług Projektowych Skierniewice, jeden z założycieli IPB. Członek Komisji Rewizyjnej IPB. Serdeczny kolega, znany z uczynności.

9)  Czesław Wysocki

Prezes Inwestprojektu Słupsk, wieloletni członek Sądu Honorowego Izby, współzałożyciel IPB. Wysoko ceniony specjalista z zakresu budownictwa, przedtem w spółdzielczości.