Wiadomości czerwiec-lipiec

Wiadomości czerwiec-lipiec

Spis treści

XVIII konferencja IPB i PIIB

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Projektowania Budowlanego z dnia 21.05.2015 r.           Honorowi członkowie Izby Projektowania Budowlanego

Relacja z XVIII konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 21-22 maja 2015 r. – Centrum Szkoleniowe Falenty

Odznaczenia Państwowe i Honorowe – Odznaki Resortowe Wręczone podczas XVIII Konferencji IPB i PIIB

Projekty inżynierskie 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego

Janusz Dolecki – Regulacje Prawa zamówień publicznych, sprzyjające jakości inwestycji

Piotr Rudol – Współpraca biur projektów i firm wykonawczych

Z życia Izby i jej członków

Referencje Wiarygodności Technicznej dla Systemu Bezpieczny Fundament ICOPAL

Warsztat projektanta

Ziemowit Suligowski – Ogólne warunki procesu inwestycyjnego

Świat BIM i zamówień Publicznych

Konrad Majewski, Kamil Stolarski – Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych – skarga do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Konrad Majewski, Kamil Stolarski – Projektant wyznaczy obszar oddziaływania obiektu

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Uwagi do nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych cz. I.