NAJLEPSZA FIRMA PROJEKTOWA ROKU 2013

NAJLEPSZA FIRMA PROJEKTOWA ROKU 2013

 PROCHEM SA

Osiągnięcia Firmy Prochem S.A. to komputeryzacja pracy inżyniera. Zwiększenie ilości wyszkolonych fachowców, wolumen aktywnych licencji oprogramowania. Stopień integracji systemów informatycznych, umożliwia realizowanie zaawansowanych technologicznie tematów. Pracownicy Spółki maja do dyspozycji ponad 300 komputerów. Rozwinięte zostały prace projektowania w systemie trójwymia-
rowego PDMS oraz REVIT. program ten realizuje założenia koncepcji BIM ( Building Information Modeling ) służącej nie tylko do pracowania trójwymiarowego modelu obiektu, lecz także bazy danych umożliwiającej jego efektywną eksploatację. Prowadzi systematyczne doszkalanie kadry, co podniosło jakość usług. Prowadzi także szeroko zakrojone programy socjalne dla pracowników m.in. wprowadziła dodatkowa opiekę zdrowotną. Dofinansowuje wypoczynek pracowników i ich rodzin, sprawuje opiekę nad seniorami.
Wszystkie te argumenty stawiają PROCHEM S.A. w szeregu jednej z najlepszych Firm projektowych.

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA należy do największych w kraju firm projektowo-inżynierskich o w sektorze energetyki i jednocześnie jednej z największych w przekroju wszystkich branż. EPK to również niekwestionowany lider w zakresie świadczenia usług inżynierskich dla przygotowania i realizacji dużych bloków energetycznych. Fundamentem sukcesu firmy jest kapitał intelektualny Spółki, będący efektem synergii efektywności, potencjału oraz kreatywności pracowników. Posiadane przez Nią Certyfikaty: Systemu zarządzania jakością oraz Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stawia Firmę w szeregu najbardziej zaufanych, co do jakości wykonanej dokumentacji i zgodności ze wszystkimi przepisami
i wytycznymi. ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. dba również o wypoczynek swoich pracowników i ich rodzin. Oprócz
podstawowego pakietu socjalnego Firma dofinansowuje wczasy wypoczynkowe dla pracowników i ich rodzin. Pracownicy maja elastyczny czas pracy. Działalność Spółki od lat znana jest w województwie. Opiekuje się Ona placówką opiekuńczo-wychowawczą „Bezpieczny Dom” w Bytomiu. Bierze także czynny udział w różnych koncertach charytatywnych, jako sponsor. Specyfika branży stawia ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. jako jedno z najlepszych biur projektowych w kraju i jednym z najlepszych pracodawców
w województwie.

 PROZAP Sp. z o.o.

Jest jedna z Firm, która wprowadziła w kraju nowoczesną światową technologię CAD. Wykonuje modelowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym. prowadzi sprzedaż kompleksowych projektów inżynierskich na całym świecie. W ramach doskonalenia zostały opracowane i wdrożone standardy projektowe w obszarze głównej działalności – to jest w strategicznym procesie jakim jest opracowywanie dokumentacji projektowej i inne usługi inżynierskie świadczone klientom, jak również prowadzono standardy zarządcze. Zbudowano politykę komunikacji wewnętrznej. Firma do dziś przoduje w stosowaniu najnowszych technik projektowania – w 2011 zakończono główną część wdrożenia systemu SmartPlant 3D. PROZAP posiada doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np. amoniaku, mocznika, AdBlue, saletry amonowej, siarczanu amonu, kwasu siarkowego i azotowego, melaminy, kaprolaktamu, TDI, i innych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego. PROZAP również dba o „ducha” swojej załogi. Organizuje różne formy pomocy socjalnej, dopłaty do wypoczynku letniego dla pracowników i ich rodzin. Organizuje imprezy integracyjne dla załogi. PROZAP jest Firmą znaną na rynku nie tylko krajowy. A specyfika obszaru Jej działalności stawia ją na głównym miejscu w tej branży biur projektowych.

BOMBARDIER TRANSPORTATION (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o.

Spółka postawiła sobie za cel dążenia do doskonałości we wszystkich dziedzinach Jej pracy. Wśród najnowszych osiągnięć Spółki jest: Kompleksowe opracowania projektowe automatyki kolejowej dla magistralnych linii kolejowych: E20, E30, E65, E59, LHS, linia
Warszawa – Łódź, Węzeł Poznański, projekty dla kilkudziesięciu Sygnalizacji Przejazdowych. Opracowanie i wdrożenie powiązań elektronicznych systemów sterowania ruchem z większością istniejących urządzeń srk na sieci PKP. Na rynkach zagranicznych w Szwajcarii, Chinach, Słowenii i Holandii współprojektowała systemy ERTMS/ETCS. Są to wymienione tylko niektóre z realizowanych prac Firmy. Firma dbając o stałe podnoszenie jakości swoich usług, jako pierwsze w Polsce biuro projektów branży kolejowej od roku 2010 wprowadziło certyfikowany system zarządzania jakością w oparciu o międzynarodowe standardy IRIS. Ten dedykowany specjalnie dla branży kolejowej system gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych najnowocześniejszych rozwiązań systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym. Wszyscy pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na koszt Firmy. Jest także czynnym sponsorem w akcjach dobroczynnych. Spółka jest liderem na rynku polskim w projektowaniu komputerowych systemów sterowania i zarządzaniu ruchem kolejowym.