Projektant Roku 2014

Andrzej Tomasik Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o.

Jest specjalistą od projektowania urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym. Jego projekty wyróżniają się 2014-06-12 13.38.50zastosowaniem zaawansowanych technologii systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym z elementami interoperacyjności w zintegrowanym europejskim systemie transportowym. Zastosowane własne opracowania i systemy zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności transportu kolejowego.

Danuta Sapieszko Prochem SA

Wykonuje projekty specjalistycznych instalacji w szczególności dla przemysłu chemicznego i rafineryjnego. Stosuje projektowanie
trójwymiarowe co pozwala na zminimalizowanie ilości kolizji na etapie realizacji inwestycji. Każdy z Jej projektów przyniósł wymierne efekty ekonomiczne dla inwestora.

Marek Rabsztyn Energoprojekt-Katowice SA

2014-06-12 13.40.31Wykonuje wysokiej klasy projekty architektoniczno-budowlane w szczególności dla przemysłu energetycznego w kraju i zagranicą.
Posiada umiejętność dopasowywania się do wymogów i oczekiwań klienta. W swoich pracach stosuje wiele nowatorskich rozwiązań
technicznych, które są także stosowane w przez innych projektantów. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (nr :398/90), jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów (nr. ewid.: SL-0020). Jest w pełni sprawnym i samowystarczalnym projektantem, będącym w stanie sprostać wymaganiom najbardziej wymagającego Inwestora. Stosowane przez niego rozwiązania projektowe systematycznie przyczyniają się do zwycięstw w przetargach na projektowanie. Zastosowane w projektach Marka Rabsztyna rozwiązania przyczyniają się do
oszczędności na rzecz inwestora. Oszczędności są generowane również przez dobór urządzeń o wysokiej jakości, ale jednocześnie atrakcyjnej cenie przynoszącej wymierna korzyść inwestorowi. Marek Rabsztyn jako Kierownik Zespołu Projektowego dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków swojego Zespołu poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, sympozjach, seminariach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Umożliwia im również rozwój zawodowy poprzez pozytywne opiniowanie finansowania studiów podyplomowych.