Nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – 2016

Szanowni Państwo,
od ukazania się wydawnictwa pt. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2012 nastąpiły istotne zmiany w aktach prawnych dotyczących budowlanego procesu inwestycyjnego oraz Prawa budowlanego.

W latach 2012–2015 ukazało się kilkanaście nowych ustaw, do ponad 20 ustaw opublikowano jednolite teksty. Wydano też 18 nowych rozporządzeń wykonawczych, a w 16 wprowadzono zmiany. Nowe akty prawne oraz zmiany w istniejących przepisach wymagały uaktualnienia wydawnictwa ŚZWPP- 2012 pod względem prawnym oraz w wyniku analizy zakresu i pracochłonności. ŚZWPP są obecnie jedynym materiałem informacyjnym i pomocniczym do określania obiektywnego poziomu cen oferowanych i negocjowanych za opracowanie projektowe i usługi inżynierskie dla wszystkich rodzajów budownictwa kubaturowego i liniowego oraz innych prac finansowanych z różnych źródeł.
Izba Projektowania Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów przystąpiły do opracowania kolejnego, X wydania Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych-2016. Zakres wydawnictwa w porównaniu do ŚZWPP- 2012 nie ulegnie zmianie co do ilości i tematyki poszczególnych rozdziałów. Ceny wydawnictwa (w kompletach) oraz poszczególnych rozdziałów nie ulegną zmianom.
W nowym wydawnictwie przewidywane zmiany obejmą: wprowadzenie aktualizacji wynikających z nowych lub zmienionych aktów prawnych, ustaleń z biuletynu „Informacja”, zmiany niektórych dodatków i współczynników, nowych przykładów liczbowych wycen prac projektowych.

Zainteresowane jednostki projektowe są proszone o wcześniejsze składanie zamówień, co ułatwi wydawcy ustalenie nakładu.

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Biur Projektów