Nowy adres biura Izby

Nowy adres biura Izby

Uprzejmie Państwa informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 roku Izba Projektowania Budowlanego zmienia swoją siedzibę:
Al. Solidarności 117 p. 301
00-140 Warszawa
tel. +48 22 620 13 99
tel./faks +48 22 654 57 39
e-mail: ipb@ipb.org.pl