Spotkanie z okazji 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego

Uroczystość związana z ćwierćwieczem istnienia Izby Projektowania Budowlanego odbyła się w siedzibie Regionu Północnego Izby, tj,. w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku.  Uroczyste spotkanie w Gdańsku zapoczątkowało obchody z okazji 25 lat istnienia Izby, które będą kontynuowane w kolejnych regionach, a ich finał odbędzie się w Warszawie.

Na spotkanie licznie zgromadzili się goście, zaproszeni przez Przewodniczącego Regionu Północnego IPB , Pana Jana Kosiedowskiego, m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Pan Ryszard Świlski, Wiceprezydent Gdańska Pan Wiesław Bielawski, Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Pan Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko, dyrektorzy jednostek samorządowych, członkowie Rady Prezydium IPB, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dyrektorzy największych firm projektowych z regionu.

Całe wydarzenie odbyło się w atmosferze kameralnego spotkania, które poprowadziła Pani Emilia Lodzińska, koordynator Regionu Północnego IPB.

2015-01-20_IPB_25lat-2485Następnie głos zabrał Przewodniczący Regionu Północnego IPB, Wiceprezes Izby, a zarazem gospodarz spotkania Pan Jan Kosiedowski, który po przywitaniu zgromadzonych gości, zwrócił uwagę, że dzięki przewidywalności oraz ciągłości w działaniu obecnych władz samorządowych, wiele inwestycji w regionie udaje się realizować. Pogratulował przedstawicielom władz samorządowych reelekcji, co jest niewątpliwie pozytywną oceną mieszkańców i wyborców pracy i sukcesów Metropolii i Województwa. Podkreślił, że ten stan rzeczy jest przejawem stabilności i przewidywalności działań inwestycyjnych i gospodarczych w regionie, co nie jest bez znaczenia dla firm z IPB reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

W swoim wystąpieniu przedstawił zasięg Regionu Północnego IPB, tj. 4 województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko- pomorskie, warmińsko- mazurskie, co daje obszar ponad 30% powierzchni Polski, jeśli zaś chodzi o liczbę członków Izby to zaledwie 16%. Z wyjątkiem Gdańska, gdzie działa kilka firm zatrudniających 50-200 pracowników, pozostałe firmy nie przekraczają zatrudnienia 10 pracowników. W grupie firm MSP firmy projektowe wyróżniają się elastycznością i innowacyjnością. Dla małych firm projektowych przynależność do Izby daje możliwości współpracy i koordynacji działań przy realizacji projektów, jest to także płaszczyzna do artykułowania specyficznych potrzeb środowiska projektowego w środowisku inżynierskim.

 

2015-01-20_IPB_25lat-2497Prezes Izby Projektowania Budowlanego, Pan Ksawery Krassowski, przedstawił uczestnikom spotkania, problemy, jakimi zajmuje się Izba oraz uwarunkowania, w jakich powstawała. Zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko projektowe potrzebuje silnego reprezentanta swoich interesów szczególnie jeśli chodzi o świat polityki, a Izba skutecznie w dalszym ciągu zamierza ten cel realizować.  Podkreślił, że Izba współpracuje z licznymi organizacjami inżynierskimi, a w szczególności z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budowlanych, Krajową Izbą Gospodarczą itp.

 

Dalsza część spotkania przewidziana była na wystąpienia gości. Jako pierwszy wystąpił Pan Franciszek Rogowicz- Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów, który na ręce przewodniczącego Regionu Północnego IPB Pana Jana Kosiedowskiego złożył wyrazy najwyższego uznania oraz przekazał serdeczne gratulacje.

Następnie gratulacje , w imieniu Gdańskich Inwestycji Komunalnych, złożył Prezes Spółki Pan Ryszard Trykosko, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że Izba doskonale sobie radzi w otaczającej rzeczywistości. Sprostała nowym i wysokim wymaganiom rynku, podjęła wyzwania, pokonała bariery tak aby dzisiaj dobrze reprezentować swoich członków.

Potem głos zabrał Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” Pan Zbigniew Canowiecki, który z okazji uroczystości złożył życzenia satysfakcji z wykonywania wspaniałego zawodu oraz dobrych perspektyw zawodowego rozwoju.

Po nim wystąpił wicemarszałek województwa pomorskiego Pan Ryszard Świlski, który docenił fakt istnienia Izby oraz docenił pracę inżynierów, a także dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku Pan Robert Marszałek.

Następnie swoje gratulacje złożyła Pani doktor Elżbieta Urbańska- Galewska, przedstawicielka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a zarazem przewodnicząca Gdańskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Po wystąpieniach gości, swój wykład na temat wyzwań i uwarunkowań rozwoju systemu transportu w województwie pomorskim wygłosił doktor Kazimierz Jamroz.

dyplomDSC05884Na koniec głos zabrał wiceprezydent Gdańska Pan Wiesław Bielawski, który odznaczył Izbę Projektowania Budowlanego, wręczając prezesowi Ksaweremu Krassowskiemu medal Prezydenta Miasta Gdańska.

Spotkanie zakończyło się posiłkiem oraz kuluarowymi rozmowami.

Druga część uroczystości obejmowała spotkanie z zaproszonymi do współpracy i ewentualnego wstąpienia do Izby Projektowania Budowlanego przedstawicielami przedsiębiorstw z Regionu Północnego.

Spotkanie rozpoczęto wykładem doktora Aleksandra Krupy o pozacenowych kryteriach oceny ofert w przetargach publicznych.

2015-01-20_IPB_25lat-2556Następnie wywiązała się ciekawa dyskusja odnośnie warunków pracy i współpracy firm projektowych. Omawiano szczególnie sytuację firm specjalizujących się w realizacji projektów urbanistycznych, szczególnie po rozwiązaniu Izby Urbanistów. Dyskutowano na temat włączenia się na zasadach autonomii do IPB grupy firm urbanistycznych.

Dyskusja zamknęła uroczystości związane z 25-leciem IPB w Regionie Północnym.

Tekst: Emilia Lodzińska BPBK sa Gdańsk