Stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2014

Stawka za j.n.p.na rok 2014 – do wydruku

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu

w  dniu  6  listopada 2013 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.), przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2014 na  podstawie Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na S = 20,00 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

 

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2013 r. (M.P. poz. 823) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2013 r. w stosunku do I – III kwartału 2012 r. wzrosły o 1,0%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2014 wyniosłaby:

S = 19,80 x 1,01 = 19,998 zł

Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2014   przyjęto  20,00 zł.

Przewodniczący Rady

Koordynacyjnej Biur Projektów

 

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz