Wiadomości Grudzień 2015

Wiadomości grudzień 2015

Z życia Izby i jej członków

Relacja z XXV Forum IPB i MOIB

Uwagi do projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych do wersji z dnia 12.10.2015 r. – po korektach Rządowego Centrum Legislacji

XXV Forum IPB IMOIB

Jacek Janota-Bzowski – b.i.m. – building information management

Konferencja Naukowo-Techniczna w Ciechocinku

Tomasz Paweł Latawiec – Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie a nie najtańszej. Cz. II

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski – Projekt księgi urbanistycznej Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – omówienie niektórych propozycji

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Doświadczenie zespołu wykonawcy jako niestosowane kryterium oceny ofert

Indeks artykułów 2015