Wiadomości Listopad 2015

Okładka 11Wiadomości listopad 2015

Z życia Izby i jej członków

Uroczyste wręczenie Referencji Wiarygodności Technicznej, wydawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego systemom ICOPAL SA

Sto lat działalności Bombardier Transportation na rzecz bezpieczeństwa i optymalizacji transportu kolejowego

Wywiad z Andrzejem Kowalskim – prezesem zarządu, dyrektorem naczelnym Energoprojekt-Katowice SA Menadżerem projektowania 25-lecia IPB

Aleksander Krupa – INFORMACJA o stanie prac nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i innych ostatnich regulacjach prawnych dotyczących budownictwa

Konferencja Naukowo-Techniczna w Ciechocinku

Tomasz Paweł Latawiec – Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie a nie najtańszej. Cz. I.

Piotr Kunicki – Rola kosztorysu w zamówieniach publicznych na etapie wyboru oferty i realizacji inwestycji – teoria i praktyka

Warsztat Projektanta

Barbara Jackowska – HQE – czyli jak to robią francuzi Francuski standard oceny budownictwa zrównoważonego

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Odpowiedzialność karna wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne