XXV Forum IPB i MOIIB ZAPRASZAMY

XXV Forum dnia 24 listopada 2015 r. godz. 1100 – 1500

 Organizatorzy: Izba Projektowania Budowlanego i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Temat: PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Miejsce: Sala Konferencyjna MOIIB, Warszawa, ul. 1 Sierpnia 36 B

Panel I

–    Przygotowanie inwestycji budowlanych – studia i analizy przedprojektowe

–    Stosowanie zasad Prawa zamówień publicznych i dyrektyw UE przez Zamawiających i Władze

–    Procedury uzgadniania projektów

Pytania i dyskusja

Panel II

–    Inwestor, projektant, wykonawca – współpraca na platformie BIM

–    Wypowiedź dyskusyjna BIM a generalne wykonawstwo

Pytania, dyskusja

–    Zamknięcie FORUM

Materiał wprowadzający, pt. Propozycje usprawnień projektowania …, przekazany uczestnikom w formie elektronicznej przed FORUM i papierowej w Wiadomościach Projektanta Budownictwa – na spotkaniu

Zapraszamy członków Mazowieckiej OIIB, IPB, przedstawicieli Okręgowych IIB, reprezentantów władz i organizacji pozarządowych sfery budownictwa.

Uczestnictwo w FORUM jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w FORUM proszone są o przekazanie zgłoszenia na email: ipb@ipb.org.pl do dnia 20.11.2015 r., ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.