Wiadomosci Luty 2016

Wiadomości luty 2016

Z życia Izby i jej członków

Aleksander Krupa – Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tomasz Olszewski, Jan Filipiak, Przemysław Baron – Zastosowanie rozwiązań BIM przy projektowaniu konstrukcji prefabrykowanych

Warsztat Projektanta

Magdalena Ziętek – Połączone zastosowanie skanerów Freestyle 3D i Focus 3D w Centrum Kultury Born w Barcelonie

Barbara Jackowska, Grzegorz Jackowski – Budownictwo zero i plus-energetyczne w praktyce czyli co planuje dla nas Unia?

Świat BIM i zamówień publicznych

Kamil Stolarski, Konrad Majewski – Polskie prawo zamówień publicznych czeka duża zmiana

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński – Nie każdy podwykonawca jest objęty ochroną

Dariusz Ziembiński – Gdy zamawiający zasadza się na wykonawcę