Wiadomości marzec 2016

Wiadomości marzec 2016

Z życia Izby i jej członków
Konferencja Projektowanie Przyszłości już po raz trzeci
Warsztat Projektanta
Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym przez kontrolę projektów budowlanych – Leonard Runkiewicz
III konferencja Projektowanie Przyszłości
Perspektywa BIM Rozmowa z Michałem Lipińskim, Bentley Systems Świat BIM i zamówień publicznych
Procesy BIM / IPD w inwestycjach budowlanych – Robert Szczepaniak
Allplan – realizacja procesu inwestycyjnego w technologii BIM – Kazimierz Golonka
Zastosowanie BIM w praktyce na przykładach projektów polskich biur inżynieryjnych – Tomasz Olszewski
BIM w praktyce – Dieter Schöler 25
Świat BIM i zamówień publicznych
BIM częścią polskiego prawa zamówień publicznych – Konrad Majewski, Kamil Stolarski
Prawo w projektowaniu
Dariusz Ziembiński – Przy zarzucie rażąco niskiej ceny można dodatkowo wskazać na nierealne ceny jednostkowe