Wiadomości Projektanta Budownictwa styczeń

Spis treści

Z ŻYCIA IZBY I JEJ CZŁONKÓW

Od redakcji

BIM 4/5D – projektowanie wielowymiarowe

NAUKA I TECHNIKA W PROJEKTOWANIU

Antoni Biegus – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych według Eurokodu 4. Część 2 – Belki

Kopylov Oleksiy – Co powinien zawierać projekt elewacji wentylowanej?

WARSZTAT PROJEKTANTA

Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski – Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

PRAWO W PROJEKTOWANIU

Tadeusz Biliński – Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w drodze zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane

Dariusz Ziembiński – Przepis dotyczący zadawania pytań do SIWZ niezgodny z Dyrektywą