Wiadomości Projektanta Bydownictwa prenumerata 2016

Okładka majOkładka majOkładka wrzesieńOkładka grudzień

Zachęcamy do prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na 2016 rok

PRENUMEARTA 2016 ZAMÓWIENIE

Prosimy po wypełnieniu przesłać na adres: Izba Projektowania Budowlanego, 02-001 Warszawa, 

Al. Jerozolimskie 87, e-mailem: ipb@ipb.org.pl lub faxem (22) 654-57-39

Zamawiam …………… egz. Wiadomości Projektanta Budownictwa, na następujących warunkach:

– numery pojedyncze (8 w roku) – 15 zł netto + 5% VAT

– numery podwójne (2 w roku) – 23 zł netto + 5% VAT

( cały rok, pół roku, wybrane miesiące………………………………………….) – wybrane podkreślić.

Nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………………

Ulica………………………………………………………………………………………………………………………….

Kod pocztowy……………………………………………miejscowość…………………………………………

Tel…………………………………………………..fax……………………………………..e-mail………………………………………………

NIP……………………………………………………………………

 

Warunki prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa na rok 2016

  • Koszt wysyłki w wysokości 2 zł brutto/egz. Podnosi zamawiający.
  • Zamówienie prenumeraty Wiadomości Projektanta Budownictwa można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać miesięcznik począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty.
  • Zamówienia miesięcznika sprzed terminu wpłaty będą realizowane z zapasów.
  • Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

BOŚ SA III O/Warszawa 84 1540 1287 2001 6870 3754 0001

Z podaniem: liczby zamawianych egzemplarzy, adresu do wysyłki oraz nr NIP.

 

 

Dziękujemy Redakcja

 

Dnia…………………………….                                        Podpis zamawiającego…………………….