Wiadomości sierpień-wrzesień 2015

Wiadomości sierpień- wrzesień 2015

25-lecie IPB

Rozmowa z prezesem Izby Projektowania Budowlanego – Ksawerym Krassowskim

Program spotkania jubileuszowego Izby Projektowania Budowlanego – 16 września 2015

Lista nagrodzonych

Mieczysław Szymański – Wspomnienie z pierwszych lat działalności Izby Projektowania Budowlanego

Z życia Izby i jej członków

Wnioski i propozycje z XVIII konferencji IPB i PIIB

Referencje Wiarygodności Technicznej dla Systemu Zielony Ekstensywny Dach ICOPAL

Aleksander Krupa – Stanowisko Izby Projektowania Budowlanego w sprawie projektów ustaw: Kodeks budowlany i Prawo zamówień publicznych

Warsztat projektanta

Rafał Krzywoń – Mocowanie żurawi słupowych do posadzek przemysłowych

Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak – Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem

Świat BIM i zamówień Publicznych

Recenzja książki BIM – Innowacyjne technologie w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia

Konrad Majewski, Kamil Stolarski – Rażąco niska cena

Prawo w projektowaniu

Dariusz Ziembiński –       Uwagi do nowej Ustawy Prawo zamówień publicznych cz. II